Jiří Hašek

Jiří Hašek soukromý zemědělec

Pronájem pole pro Kladno a okolí

Pronájem pole Velká dobrá a Kladensko

Pronájem pole pro Kladno a okolí

Proč řešit pronájem vašeho pole se zemědělcem Haškem ? Protože s polem zacházíme šetrně a ekologicky s cílem zachovat vysokou kvalitu vaší půdy.

Zacházíme šetrně a ekologicky s cílem zachovat vysokou kvalitu vaší půdy...

Naše hodnoty

Slušnost

v našem jednání

Poctivost

ve vztahu k vám

Pracovitost

co děláme to dotáhneme

Pronájem pole Zemědělci Haškovi

Proč pronajmout pole zemědělci Haškovi ?

Mým cílem a přáním je vynaložit maximální úsilí zachovat plochu i kvalitu zemědělské orné půdy jakožto řádný hospodář. Velmi mi záleží na vytváření dobrých mezilidských vztahů ve svém blízkém okolí.